HONGKONG

โปรแกรมคลิกที่นี่ >>> ฮ่องกง  พระใหญ่นองปิง  3 วัน 2 คืน

เดินทาง : กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 9,999.-/ท่าน

วันแรก         สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – The Symphony Of Light – ช้อปปิ้งย่านเลดี้มาร์เก็ต

วันที่สอง       ฮ่องกง – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชงกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – หาดรีพลัสเบย์ – ช้อปปิ้งถนนนาธาน

วันที่สาม       ร้านหยก – นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา+พระใหญ่เกาะลันเตา – ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอาท์เลต – กรุงเทพฯ


 

โปรแกรมคลิกที่นี่ >>> ฮ่องกง  พระใหญ่นองปิง  3 วัน 2 คืน

เดินทาง : สิงหาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 9,999.-/ท่าน


วันแรก         สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – The Symphony Of Light – ช้อปปิ้งย่านเลดี้มาร์เก็ต

วันที่สอง       ฮ่องกง – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชงกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – หาดรีพลัสเบย์ – ช้อปปิ้งถนนนาธาน

วันที่สาม       ร้านหยก – นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา+พระใหญ่เกาะลันเตา – ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอาท์เลต – กรุงเทพฯ

 

โปรแกรมคลิกที่นี่ >>> มาเก๊า เวเนเชี่ยน ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน

เดินทาง : ก.ค. – ส.ค. 2561
ราคาเริ่มต้น 6,886.-/ท่าน


วันแรก          สนามบินสุวรรณภูมิ – มาเก๊า – วัดเจ้าแม่กวนอิม – โบสถ์เซนต์พอล – The Parisian – The Venetian – จูไห่

วันที่สอง       จูไห่ – ร้านบัวหิมะ – ฮ่องกง – วัดฮองฮำ(เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน) – วัดแชกงหมิว – จิวเวอร์รี่ – ช้อปปิ้งนาธาน – จูไห่

วันที่สาม       จูไห่ – วัดผู่ถอ – ร้านผ้าไหม – ร้านหยก – ช้อปปิ้งก๋งเป่ย –  มาเก๊า – สนามบินสุวรรณภูมิ

 

โปรแกรมคลิกที่นี่ >>> มาเก๊า เวเนเชี่ยน ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน

เดินทาง : กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 6,886.-/ท่าน


วันแรก          สนามบินสุวรรณภูมิ – มาเก๊า – วัดเจ้าแม่กวนอิม – โบสถ์เซนต์พอล – The Parisian – The Venetian – จูไห่

วันที่สอง       จูไห่ – ร้านบัวหิมะ – ฮ่องกง – วัดฮองฮำ(เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน) – วัดแชกงหมิว – จิวเวอร์รี่ – ช้อปปิ้งนาธาน – จูไห่

วันที่สาม       จูไห่ – วัดผู่ถอ – ร้านผ้าไหม – ร้านหยก – ช้อปปิ้งก๋งเป่ย –  มาเก๊า – สนามบินสุวรรณภูมิ

ติดต่อ-สอบถาม ด่วน!!กับ ขุนศึก ทราเวล