KOREA

โปรแกรมคลิกที่นี่ >>>KTW15:KOREA PEAK ทัวร์เกาหลี ปูซาน เคียงจู แทกู 5วัน 3คืน

เดินทาง : 01 – 05 SEP 2018
ราคาเริ่มต้น 12,888.-/ท่าน

 

โปรแกรมคลิกที่นี่ >>>KXJ12 ทัวร์เกาหลี SUPER X 6D3N

เดินทาง : 12 – 17 SEP 2018
ราคาเริ่มต้น 12,888.-/ท่าน

 

 

      

โปรแกรมคลิกที่นี่ >>> ICN25 KOREA SNOW FROST 5D3N

เดินทาง : 01 – 30 ธันวาคม 2561 

ราคาเริ่มต้น 15,999.-/ท่าน

 

โปรแกรมคลิกที่นี่ >>> ICN23 KOREA AUTUMN BREEZE 5D3N

เดินทาง : 10 ตุลาคม – 30 พศจิกายน 2561 

ราคาเริ่มต้น 15,999.-/ท่าน

ติดต่อ-สอบถาม ด่วน!!กับ ขุนศึก ทราเวล