MYANMAR

GIF

โปรแกรม >>>BT MMR002 โปรบินลัดฟ้าสู่พม่า…พาเที่ยวเนปิดอว์ ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา เนปิดอว์

เดินทาง : 10-13 ส.ค. 61 ราคา 15,900 บาท
ราคาเริ่มต้น 12,900.-/ท่าน


 

โปรแกรม >>> BT MMR004 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี

เดินทาง : 10-12 ส.ค. 61 ราคา 12,900 บาท
ราคาเริ่มต้น  11,900.-/ท่าน


 

โปรแกรม >>> BT MMR012 โปรสุขใจ…บินไปอิ่มบุญ ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี 

เดินทาง : 10-12 ส.ค. 61 ราคา 10,900 บาท
ราคาเริ่มต้น  9,999.-/ท่าน


 

โปรแกรม >>> BT MMR012 โปรสุขใจ…บินไปอิ่มบุญ ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี 

เดินทาง : 10-12 ส.ค. 61 ราคา 11,900 บาท
ราคาเริ่มต้น  9,999.-/ท่าน


 

โปรแกรม >>> BT MMR02 ทัวร์ยิ้มๆเที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน

เดินทาง : 10-13 ส.ค. 61 ราคา 14,900 บาท
ราคาเริ่มต้น  12,900.-/ท่าน


 

โปรแกรม >>> MMR021 โปรน้องดี บินดี อยู่ดี พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน

เดินทาง : 10-12 ส.ค. 61 ราคา 13,900 บาท , 12-14 ส.ค. 61 ราคา 11,900 บาท
ราคาเริ่มต้น  11,900.-/ท่าน


 

โปรแกรม >>> PB JMM12 ทัวร์ไหว้พระ 11วัด ย่างกุ้ง สิเรียม หงสา

เดินทาง : 10-12 ส.ค. 61 ราคา 9,881 บาท
ราคาเริ่มต้น  9,881.-/ท่าน

 

โปรแกรม >>>PB JMM26 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม (นั่งรถภายใน) อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง มิงกุน 

เดินทาง : 9-12 ส.ค. 61 ราคา 13,900 บาท 
ราคาเริ่มต้น  12,900.-/ท่าน

ติดต่อ-สอบถาม ด่วน!!กับ ขุนศึก ทราเวล