SINGAPORE

โปรแกรมคลิกที่นี่ >>>excited sgn by jetstar 12588

EXCITED IN SINGAPORE 3D2N BY JETSTAR

เดินทาง : มกราคม-พฤษภาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 12,588.-/ท่าน


วันที่แรก       กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง–วัดเจ้าแม่กวนอิม-การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม)–มารีน่าเบย์แซน-ชมโชว์ Wonder Full Light

วันที่สอง      อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ SEA AQUARIUM ตามอัธยาศัย

วันที่สาม       Merlion Park– วัดพระเขี้ยวแก้ว–ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – กรุงเทพฯ

 

 

โปรแกรมคลิกที่นี่ >>>aloha sgn by SQ 13888

 SINGAPORE ALOHA 3D2N BY SQ

เดินทาง : มกราคม-เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 12,588.-/ท่าน


วันแรก         กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง –Merlion Park-การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม) –มารีน่าเบย์แซน – ชมโชว์ Wonder Full Light

วันที่สอง       อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ SEA AQUARIUM ตามอัธยาศัย

วันที่สาม       วัดเจ้าแม่กวนอิม – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – กรุงเทพฯ

 

ติดต่อ-สอบถาม ด่วน!!กับ ขุนศึก ทราเวล